Munkegaten 15

 

Munkegaten 15 er i dag privatboligen til Ellen og Frode Hofstad .

Vi kjøpte eiendommen i 2011 og benytter boligen i dag til kontorer og til representasjon.

Historien om Munkegaten 15

Området Munkhaugveita har vært betegnelsen på området siden middelalderen og området er oppkalt etter munkene som hadde sine hager her. Det er funn fra smier som kan tyde på at det var mange håndverkere og smier i området.

En må anta at dette hadde sammenheng med perioden da Nidarosdomen ble bygd på 1100 tallet.

Munkegaten har gjennom alle år vært Trondheims mest sentrale akse fra Nidarosdomen til havna ved Ravnkola og ut til Munkholmen som også har historie tilbake til middelalderen og 1100 tallet.

Byplanlegger Cicignon av 1681 stadfestet gata til byens hovedgate og byens mest sentrale bygg ble etablert, som Rådhuset (1895), Møllergården, Nordenfjeldske kunstmuseum, Katedralskolen, Tinghuset og Nordens største trepalee Stiftsgården (1778 Schøller) som også er Dronningen og Kongens representasjonsbolig i Trondheim.

Gaten ble anlagt med en bredde på 60 alen ( 1 alen er 62,75cm totalt 38 meter) og et romslig torg på midten. Munkegaten er en av få gater i Norge som bærer preg av en Aveny.

Huset har blitt rammet av to Bybranner 31. januar 1827 brant eiendommen ned sammen med 8 gårder i kvartalet,  og ble gjenreist i tre.

Det var også en stor bybrann 1841 hvor 330 bygårder brant ned i Trondheim sentrum, deriblant Munkegaten15.

Etter dette ble det fremmet forslag og murtvang ble innført i byen.

Huset ble ført opp som det er i dag i 1846 og det er kun hvelvkjelleren som har blitt berget fra tidligere branner. Hvelvkjelleren antas å være fra tidlig 1600 tallet, men en finner stein i kjelleren som er enda eldre. 

Eiere opp gjennom tidene i Munkegaten 15

Den første kjente bebyggelsen på tomta er fra midten av 1600 tallet og det var to små hus eid av Ole Dreng og Mads Olsen. På den søndre del av tomta lå Jens Friis have.

Eiendommen tilhørte i 1810 inspektør S. Steen.

1833 overtar rektor Engebrecht Boye ved Trondheim Katedralskole eiendommen.

1840 Tollbetjent Christian S. G. Bugge

1842 Biskop Peter Bugge som eide tomten fra 1842.

1844 Kompanikirurg Peter Andreas Rosted Randulff

1846 ble huset bygd opp av Jurist og direktør for Norges Bank Johan Jørgen Selmer som privatbolig. Selmer var en sentral person i Trondheim, han var dommer (assessor) i retten, satt i Bystyret, var medlem og ordfører i Harmonien og medlem i Det kongelige Norske vitenskapers forening. Arkitekt var J.J.Gaden

I 1910   ble huset overtatt av konsul Johan Bratt.

I 1924   tilhørte huset fylkesmann Halvor Backe Guldahl

I 1927   bodde dr.med Olav Usland (8.3.1886-)

I 1958   Trygve Hollup

I 1959   tilhører gården Trondheim kommune og den rommer i 1990 Sentrum fritidsklubb.

2002 – 2011 Tilhører eiendommen Roll Severin AS (Terje Roll Danielsen) som totalrenoverer eiendommen.

2011- d.d.     Frode og Ellen Hofstad overtar Munkegaten 15.